Team training

Team training voor organisaties

 

Ben je teamleider, HR manager of afdelingshoofd? Onderdeel van jouw functie is dat je aandacht besteedt aan de onderlinge samenwerking van je team. Merk je strijd tussen de werknemers? Ontloopt men elkaar in bepaalde situaties? Lopen bijeenkomsten stroef? Tijd dus om hier even bij stil te staan, en om de onderlinge communicatie te verbeteren.

 

Veel verschillende typen in je team betekent dat ze elkaar kunnen aanvullen. Het maakt het soms ook lastig, omdat men elkaar niet snapt. De werknemers kunnen dan in elkaars allergie zitten.

 

Training DISC en gesprekstechnieken:

Door middel van trainingen krijgen de werknemers inzicht in de verschillende DISC communicatietypen, ze oefenen met communicatievaardigheden en er is een (online) terugkom-moment om de leerstof te borgen.

 

Resultaten:

 • werknemers krijgen inzicht in hun eigen gedrag
 • teamleden snappen beter het gedrag van andere leden (allergie vermindert)
 • het DISC model maakt dat de deelnemers gaan communiceren in kleuren ("doe niet zo rood" of: "je zit nu wel erg op details, zeker blauw?")
 • er ontstaat meer openheid in communiceren
 • het team leert communicatievaardigheden (bv: feedback geven, elkaar aanspreken, assertiviteit en LSD)
 • bijeenkomsten/vergaderingen verlopen soepeler
 • werksfeer verbetert
 • meer loyaliteit van werknemers aan de organisatie en team
 • arbeidsproductiviteit verhoogt

 

Opbouw trainingen:

De opbouw van de trainingen bestaat uit 3 hoofdstappen:

 

 1. Bewustwording:
  • Inzicht van eigen gedrag en dat van teamleden (door theorie overdracht en interactieve werkvormen)
  • Optie voor meer verdieping: ieder teamlid krijgt zijn/haar eigen gevalideerde DISC analyse, uitgebreid rapport en 1-op-1 coachingsgesprek die hierop volgt.

 

 1. Bekwaamheid:
  • Leren communiceren met andere types in het team (door te oefenen met elkaar met communicatieve vaardigheden).

 

 1. Borging 
 • Om het geleerde te borgen, wordt het volgende ingezet:
  • Online vragenlijst met theorievragen en praktijkcasussen
  • Reflectieverslag, waarop ze van mij als trainer feedback op krijgen
  • Extra optie: voortgangsgesprek met de teamleider/ manager

 

Duur training:

Dit is geheel afhankelijk van de behoefte van het team en situaties op de werkvloer. Na aanleiding van een intakegesprek kan ik een inschatting maken.

 

Interesse in verdere kennismaking?

Neem contact met mij op door mij een email te sturen of te bellen. We bespreken de situatie bij jullie op de werkvloer en vervolgens stel ik een plan op en stuur ik je een offerte toe.

 

Hechter en productiever team? Bel of mail voor een kennismaking:

mail@monicabunnik.nl

mob: 06 10 69 29 11